Gå til hovedinnhold

Nr 5 2005 pdf

Sammendrag

Forslag til indikatorer og miljøkvalitetsmål for Barentshavet. Rapport fra et delprosjekt under forvaltningsplanen for Barentshavet. Rapporten redegjør for en del av det forberedende arbeidet med sikte på en Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Formålet med forvaltningsplanen er å etablere rammebetingelser som gjør det mulig å balansere næringsinteressene knyttet til fiskeri, sjøtransport og petroleumsvirksomhet innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.

Last ned rapporten