Gå til hovedinnhold

Nr 6 2007 pdf

Sammendrag

Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet: Arealrapport med miljø- og naturressursbeskrivelse. Som en del av utarbeidelsen av Forvaltningsplan for Norskehavet skal det etableres et felles faktagrunnlag og denne rapporten utgjør en del av dette. Rapporten omfatter: Miljø og naturressursbeskrivelse for Norskehavet, identifisering av særlig verdifulle områder, viktige områder for næring.

Last ned rapporten