Gå til hovedinnhold

Nr 1 2004 Sesongmessige variasjoner i fyllingsgrad hos kongekrabbe fra Varangerfjorden, Finnmark pdf

Sammendrag

Målsettingen med prosjektet var å undersøke hvordan fyllingsgraden i bein hos kongekrabbe varierer med størrelse, årstid og geografisk område. Det ble samlet inn totalt 654 hannkrabber over minstemålet fra to lokaliteter i Varangerfjorden. Undersøkelsen viser blant annet at kvaliteten tilsier at det kan fiskes etter kongekrabbe fra oktober til januar, og at kongekrabber med nytt skall dominerer fangstene og ikke alltid har tilfredsstillende kjøttfylling i bein og klør.