Gå til hovedinnhold

Nr. 7 - 2003: Biologiske verdier i sjø i Tvedestrand kommune

Sammendrag

Denne rapporten sammenfatter resultatene av et prosjekt som ble startet i 2000 av Havforskningsinstituttet Forskningstasjonen Flødevigen i samarbeid med Tvedestrand kommune,Fylkesmannen i Aust-Agder, Fiskeridirektoratet Region Skagerrak, Direktoratet for Naturforvaltning og Aust-Agder Fylkeskommune. Formålet var å kartleggebiologiske verdier i sjø til bruk i forvaltning av kystsonen i Tvedestrand kommune.