Gå til hovedinnhold

Nr 1 2003 Makevalg hos homarid hummer kan de gjenkjenne sin egen art pdf

Sammendrag

27.11.2003
Europeisk og amerikansk hummer er så like at det er vanskelig å se forskjell, og de har tilsynelatende lik atferd og livshistorie. Det ble derfor undersøkt hvorvidt hummeren selv kunne skille på art. Forsøket gikk ut på å plassere en hunnhummer som ble vurdert til å være nær skallskifte/ gyting til en europeisk og en amerikansk hann i et felleskar med to skjul.