Gå til hovedinnhold

Nr 5 2003 Kartlegging av biokjemisk innhold i copepoder for kvalitetsvurdering av for pdf

Sammendrag

Copepoder fra pollsystemer ble analysert gjennom sesongene fra vår til vinter over en periode på to år. Materialet er ment å danne basis for å forbedre anrikningsemulsjoner og formulert fôr ved tidlig bruk i yngel- eller larvefasen hos marin fisk i akvakultur.