Gå til hovedinnhold

Nr 9 2003 Fiske etter torsk, lange og brosme med tokammerteiner langs norskekysten pdf

Sammendrag

Tokammerteine fisket betydelig bedre enn vanlige kommersielle teiner, spesielt når det gjaldt torsk og lange, men også når det gjaldt brosme. Tokammerteine viste seg også i perioder å kunne være et alternativ til line.