Gå til hovedinnhold

Nr. 11: Status for vassild i Norge og forvaltningsråd for fiske i 2011

Sammendrag

ICES råd for forvaltningsenheten som den norske vassilda tilhører er at fiskeriene ikke burde økes i 2011, og reduksjon burde vurderes (ICES 2010a). Arten som er saktevoksende tåler kun lav beskatningsrate og er utsatt for lokalt nedfiske på grunn av aggregerende adferd. I mangel av direkte bestandsestimater eller data til analytiske bestandsvurderinger har Havforskningsinstituttet for 2007-2010 anbefalt kvote under 10 000 tonn for direktefiske etter vassild i Norge, som er det kvantum som tidligere ga stabilt fiske i lengre periode. Kvote har i de samme år blitt satt 20 % høyere, dvs. 12 000 tonn. Analyse av lengde og aldersdata fra fiskeriene i Norge i 2010 gir grunnlag til noe bekymring angående bestandsutviklingen, og det er fortsatt usikkerheter om bestandsstruktur for vassild i nord Atlanteren.

Det anbefales at totalkvote av vassild i norsk sone ikke overskrider 10 000 tonn i 2011.