Gå til hovedinnhold

Nr. 8: Forprosjekt: Utvikling av teinebasert fiskeri og levende fangst for den mindre kystflåten

Sammendrag

Fiskerinæringen har en felles målsetting om å utvikle fangstbasert akvakultur som en lønnsom og miljøvennlig næring. Også regjeringens felles plattform (Soria-Moria erklæringen) og Stortingsmelding nr. 19 (2004-2005) om Marin næringsutvikling vektlegger fangstbasert akvakultur som en nasjonalt viktig strategi for økt marin verdiskaping. For å videreutvikle fangstbasert akvakultur som en lønnsom næring, må nye løsninger også utvikles og utprøves. Fiske med teine anses å ha stort potensial med hensyn til dette, spesielt for den mindre kystflåten.