Gå til hovedinnhold

Nr. 1: Utvikling av ny trengingsmerd fase II - åtefri brisling

Sammendrag

Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvikle en ny trengingsmerd for låssatt fisk med hensyn til optimal fiskeatferd, overlevelse, og lønnsomhet. Ved hjelp av en ny og flat bunnkonstruksjon, samt ny merdkonstruksjon vil en forsøke å opprettholde den vanlig stimstrukturen hos pelagisk fisk under trengingsfasen, og redusere stress og skade som kan føre til dødelighet.