Gå til hovedinnhold

Nr. 19: Sluttrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2011

Sammendrag

Se også appendiks (under)