Gå til hovedinnhold

Nr. 2: Trålfangst: Årsaken til redusert effektivitet for enkelte tråltyper når fangsten øker

Sammendrag

Trålfiskere erfarer at enkelte tråler/tråltyper fanger opp til en viss fangstmengde, for så av uforklarlige årsaker slutter å fange mer fisk. Noen tråler fanger også lite fisk ved starten av et trålhal. Den vanligst brukte forklaringen på at dette skjer, er at det oppstår en ”bøtteffekt” inni en trål som resultat av fangst i posen, og at denne effekten øker med økende fangst. Det hevdes at ”bøtteeffekten” fører til at fisken forsvinner ut gjennom større masker i framparten til trålen og unngår dermed å fanges.