Gå til hovedinnhold

Nr. 21: Utslipp fra matfiskanlegg - påvirkning på grunne og dype hardbunnslokaliteter

Sammendrag

I juli 2010 fikk Havforskningsinstituttet tildelt ekstramidler for å starte opp arbeid med å bestemme bærekraftsindikatorer for regional påvirkning fra fiskeoppdrett. Denne prosjektrapporten dekker tre arbeidspakker som ble gjennomført fra september til desember 2010, og gir foreløpige konklusjoner fra arbeidet som er gjort. Ved Havforskningsinstituttet arbeides det nå videre med å vurdere påvirkning fra næringssalter og organisk materiale på grunn og dyp hardbunn. De nye resultatene vil bli presentert seinere i en sammenfattet rapport.