Gå til hovedinnhold

Nr. 25: Høringsuttalelse - etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

Sammendrag

Høringsuttalelse fra Havforskningsinstituttet vedrørende søknad fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani om etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea