Gå til hovedinnhold

Nr. 3: Vurdering av Naturindekser i Norge med fokus på de marine indikatorene

Sammendrag

Status og videre planer.
Etter hovedrapporten forelå høsten 2010, har Havforskningsinstituttet, ved en gruppe forskere ved Havforskningsinstituttet, lagt en plan for å ta for seg alle rapportene og gjøre en kritisk vurdering av Naturindeks i Norge, med fokus på de marine indikatorene. det gjelder da særlig valget av indikatorer, hva slags data som er benyttet i forhold til de utvalgte indikatorene, om utvalg og vurdere om de valgte målenheter er de best egnete.