Gå til hovedinnhold

Nr. 4: Problemstillinger knyttet til et pelagisk trålfiske etter torsk og hyse

Sammendrag

I 2007 startet Havforskningsinstituttet et treårig forskningsprosjekt delfinansiert av Norges forskningsråd (NFR) for å undersøke mulighetene for å utvikle eteffektivt og selektivt pelagisk trålfiske etter torsk, hyse og sei. I tillegg til å studere tilgjengelighet av disse fiskeslagene for fangst med pelagisk trål, ble det utført studier av vannstrøm inne i trålen og adferdsobservasjoner av fisk i fangstfasen som grunnlag for utvikling av en mer effektiv trål. Hovedinnsatsen var fokusert på å kvantifisere og forbedre seleksjonsegenskapene til den pelagiske trålen.