Gå til hovedinnhold

Nr. 8 Metodeutvikling for overvåkning og telling av lakselus på viltlevende laksefisk

Sammendrag

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD).