Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området 2012 (Rapport fra Havforskningen nr. 27 2013)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av hydrokarboner (PAH og THC) og bromerte flammehemmere av type PBDE i sedimentkjerner fra 20 lokaliteter i MAREANO-området, innsamlet i 2012 i Nordland VI og på Mørebankene.