Gå til hovedinnhold

Flubenzuroner i fiskeoppdrett (rapport fra Havforskningen nr. 2 - 2013)

Sammendrag

Flubenzuroner i fiskeoppdrett - miljøaspekter og restkonsentrasjoner i behandlet fisk