Gå til hovedinnhold

Teknologiutvikling for fangst, føring og håndtering av levende villfanget torsk (Rapport fra Havforskningen nr, 20 - 2013)

Sammendrag

Hovedmålet med prosjektet var å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for at fangstbasert akva-kultur (FBA) kan videreutvikles som en bærekraftig næring. Prosjektet har hatt fire arbeids-pakker.