Gå til hovedinnhold

Kan førerløse fly brukes ved seltellinger? (Rapport fra Havforskningen nr. 21 2013)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet og Akvaplan-niva har i vår diskutert med forskere på NORUT om førerløse fly (droner) kunne være mulige redskaper til bruk ved observasjoner og telling av sjøpattedyr. I særlig grad om slikt verktøy kunne brukes ved tellinger av sel.