Gå til hovedinnhold

HI rapp 34 2013 stillehavsosters til web pdf

Sammendrag

Stillehavsøsters er en fremmed art som har etablert seg i våre farvann de siste årene og som har vist en urovekkende rask økning i antall og utbredelse. Den er vurdert som en høyrisikoart i Norge (svartelistet) (SE=svært høy risiko, Artsdatabanken 2012) og ansett for å være en trussel mot stedegne arter. Dette prosjektet studerer vekst, fortetning og vinteroverlevelse hos stillehavsøsters basert på feltundersøkelser på fem lokaliteter, 3 i Vestfold og 2 i Aust-Agder.