Gå til hovedinnhold

Overlevelse hos leppefisk - effekt av redskap og ståtid (Rapport fra Havforskningen nr. 7-2013)

Sammendrag

Villfanget leppefisk brukes som lusespisere i oppdrettsnæringen, hvor de slippes ut i merdene sammen med laksen. Leppefiskens overlevelse i merdene kan påvirkes av en rekke forhold, som f.eks. temperatur, modningsstatus (sesong), fysiologiske tilstand (helsetilstand), ståtid, håndtering, fysisk skade (skjelltap) og oppbevaring (tetthet). Disse forholdene er her forsøkt belyst.