Gå til hovedinnhold

Rømt laks i gyteområder og genetiske effekter (Rapport fra Havforskningen nr. 23 - 2013)

Sammendrag

Denne rapporten er et svar på en bestilling fra Fiskeri- og kystdepartementet vedrørende en vurdering av sammenhengen mellom observert andel rømt laks i gytepopulasjon og genetisk påvirkning i etterfølgende generasjon.