Gå til hovedinnhold

Lakselusinfeksjonen på vill laksefisk langs norskekysten i 2013 (Rapport fra Havforskningen nr. 32-2013)

Sammendrag

Sluttrapport til Mattilsynet av Pål Arne Bjørn m.fl.:

Resultatene indikerer at infeksjonspresset fra lakselus våren og forsommeren 2013 har vært lavere enn de siste årene i Ryfylke, Hardangerfjordsystemet og Sognefjordsystemet.
Dataene indikerer også at mesteparten av laksesmolten kan ha kommet seg ut av fjordene på Vestlandet uten mye lus.