Gå til hovedinnhold

Tester av tråldørrigging for SeaFlex (Rapport fra Havforskningen nr. 22 - 2014)

Sammendrag

SeaFlex tråldører med luker som kan åpnes og lukkes er utviklet av Egersund Trål AS som en aktivitet i CRISP. Uttesting av tråldørene har skjedd i et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Egersund Group AS og Kongsberg Maritime, Simrad. Disse tråldørene ble brukt på makrellsurveyet i 2013 om bord i MS ”Eros” sammen med Multpelt 832. For å evaluere fullskala egenskaper med ulike rigginger av tråldørene og med varierende tauefart ble det lagt opp til funksjonstester om bord i "G.O. Sars" på et CRIPS-tokt i mars 2014.