Gå til hovedinnhold

Vurdering av dispergeringsmiddel (Rapport fra Havforskningen nr. 2 - 2014)

Sammendrag

Erfaringer, modellsimuleringer og kartverktøy til støtte for vurdering av dispergeringsmiddel i Statens oljevernberedskap.