Gå til hovedinnhold

Selektiv flyndresnurrevad - Rapport fra forsøk med en lavåpnings snurrevad for å skille torsk fra flatfisk (Rapport fra Havforskningen nr. 27-2016)

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har i samarbeid med SINTEF Fiskeri og Havbruk gjennomført prosjektet "Fangstkontroll i snurrevad" for Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond (FHF). Prosjektets delmål er å utvikle snurrevad for flyndre med minimal innblanding av kysttorsk. Rapporten her beskriver resultater fra forsøk utført innen utvikling av flyndresnurrevad.