Gå til hovedinnhold

Utvikling av lysbøye for lysfiske etter pelagiske arter med not (Rapport fra Havforskningen nr. 30-2016)

Sammendrag

I Norge er det et utstrakt lysfiske etter pelagiske arter som brisling, sei, sild, makrell og hestmakrell med snurpenot for låssetting. Dagens lysbåter har flere utfordringer med hensyn til håndtering, energiforbruk, forurensning, sikkerhet og pris. For å løse flere av disse er det foreslått å utvikle en lysbøye som erstatter dagens lysbåter.