Gå til hovedinnhold

Råstoffkilder for anvendelse som attraktanter i fabrikkert agn (Rapport fra Havforskningen nr. 18-2016)

Sammendrag

BIA-prosjektets mål er å utvikle et effektivt og artsselektivt lineagn som er basert på råstoff som ikke anvendes til konsum, for å sikre bedre lønnsomhet i linefisket og samtidig gjøre dette fiskeriet mer miljøvennlig. Rapporten gir en oversikt over potensielle råstoff som kan anvendes som lukt- og smaksstoffer (attraktanter) i et fabrikkert lineagn.