Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av A-høstefelt for tare i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag i 2016 (Rapport fra Havforskningen nr. 31-2016)

Sammendrag

I april 2016 gjennomførte Havforskningsinstituttet videoundersøkelser på A-felt for tarehøsting i Sør- og Nord-Trøndelag, før disse feltene etter gjeldende forvaltningsplaner åpnes for tarehøsting 1. oktober 2016. Tilsvarende undersøkelser ble også gjennomført på referansestasjoner i områder der tarehøsting ikke er tillatt. Tilstanden i taresystemene varierte mellom ulike områder. Tarehøsting frarådes derfor på enkelte felt før 1. mai 2017.