Gå til hovedinnhold

Pilotstudie av nye organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området (Rapport fra Havforskningen nr. 37-2016)

Sammendrag

Målinger av fem stoffgrupper av nye miljøgifter i ti sedimentprøver fra MAREANO-området ble utført for å vurdere behovet for mer regelmessig kartlegging av disse miljøgiftene under MAREANO. To av de studerte stoffgruppene, alkylfenoler og PFAS, ble funnet i de fleste prøver fra hele MAREANO-området, og det foreslås å fortsette kartlegging av disse to stoffgruppene. De to andre stoffgruppene, PFR og siloksaner, ble funnet kun i et fåtall prøver og for det meste i lave nivåer, og er ikke foreslått til videre kartlegging. Det ble ikke mulig å lage en konklusjon om den femte studerte stoffgruppen, klorerte parafiner, på grunn av metodiske problemer.