Gå til hovedinnhold

Forskningsfangst etter ål 2017

Sammendrag

Formålet med prosjektet var å få oversikt over bestanden av europeisk ål langs norskekysten, og øke kunnskapen om biologiske egenskaper. Dette kan forbedre rådgivningen for ål i Norge og bidra til ICES sin vurdering av hele bestanden. Prosjektet bestod av 1) registrering av fangst fra utvalgte fiskere; 2) merkeforsøk; 3) biologisk kunnskapsinnhenting (aldersbestemmelse, vekt og parasittbelastning).