Gå til hovedinnhold

Undersøkelser av nye organiske miljøgifter i sedimenter fra MAREANO-området

Sammendrag

Havforskningsinstituttet har gjennomført målinger av PFAS, alkylfenoler, alkylfenol etoksylater og bisfenol A (BPA) i sedimentprøver innsamlet i 2007–2017 ved 32–35 lokaliteter i Mareano-området.