Gå til hovedinnhold

Antarctic krill and ecosystem monitoring survey off the South Orkney Islands in 2018

Sammendrag

Miljøovervåking langs faste snitt ved Sør-Orknøyene i Sørishavet. Toktet er gjennomført årlig siden 2011 for å samle inn akustiske og biologiske data på krill, annen makro-dyreplankton og data om krillpredatorer fra sektor 48.2 i Sørishavet.