Gå til hovedinnhold

Kriterier for fiskevandring til Polhavet

Sammendrag

Artikkelen diskuterer kriteriene for at fisk skal vandre inn i Polhavet dersom/når isen forsvinner om sommeren. 17 kommersielle arter både fra europeisk og amerikansk side er vurdert, og bare en håndfull av disse vil kunne ha beitevandringer inn i polhavet, og ingen vil etablere seg der.

Hovedkonklusjoner:

  • Mer nordlig og østlig fordeling av arter vil avhenge av mengde fisk, temperatur-forhold og mattilbud
  • Bare pelagiske arter har potensiale til å vandre inn i Polhavet.
  • Sannsynligvis ingen fisking i Polhavet de nærmeste 10-15 årene.