Gå til hovedinnhold

Mattilsynets overvåking og kartleggingsprogrammer skjell og andre bløtdyr 2014

Sammendrag

Ved NIFES har det på vegne av Mattilsynet i 2014 blitt gjennomført mikrobiologiske undersøkelser for E. coli og Salmonella i skjell (blåskjell, kamskjell, østers, teppeskjell og oskjell, samt pigghuden kråkebolle), samt kjemiske analyser for fremmedstoffer (metaller, PCB, dioksiner, bromerte flammehemmere og PAH) i skjell (blåskjell, kamskjell, oskjell, teppeskjell og østers)