Gå til hovedinnhold

Rapporter

Tema: Nye arter i oppdrett Fjern valg/filter

Resultat: (2)

Rapport fra havforskningen 2021-24

Miljøpåvirkning fra dyrking av makroalger

17.06.2021
Kjell Magnus Norderhaug, Pia Kupka Hansen, Stein Fredriksen, Bjørn Einar Grøsvik, Lars-Johan Naustvoll, Henning Steen og Frithjof Moy (HI)
Fisken og havet 2020-5

Mot en ny havnæring for tare?

11.11.2020
Kjell Magnus Norderhaug (HI), Jorunn Skjermo SINTEF, Kari Kolstad NMBU, Ole Jacob Broch SINTEF, Åshild Ergon NMBU, Aleksander Handå SINTEF, Svein Jarle Horn NMBU, Erik-Jan Lock (HI) og Margareth Øverland NMBU