Gå til hovedinnhold

Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte ved HI. 

Alphafilter

P

Per Jørn Pahr

Bygg og Anlegg
91667166

Ahmet Pala

Økosystemakustikk
55238500

Aoife Elizabeth Parsons

Smittespredning og sykdom
94149388

Stian Paulen

Dokumentsenter
55238500

Tommy Pedersen

F/F Kronprins Haakon
55238500

Geir Pedersen

Økosystemakustikk
94279437

Torben Pedersen

F/F Kronprins Haakon
55238500

Audun Østby Pedersen

Reproduksjon og utviklingsbiologi
91715380

Ronald Pedersen

Oseanografi og klima
90994189

Helene Pedersen

Prosjektstøtte
92298168

Hector Pena

Pelagisk fisk
47970680

Rebeca Garcia Perez

Prøvemottak og fartøylaboratorier
40483744

Ingus Perkons

Marin toksikologi
55238500

Prescilla Perrichon

Reproduksjon og utviklingsbiologi
46891186

Rimas Petrauskas

Populasjonsgenetikk
55238500

Susanna Marie Petrova

Næringsstoff laboratorium
46932996

Vibeke Lund Pettersen

Kommunikasjon og samfunnskontakt
91602381

Antony Philip

Fôr og ernæring
90282079

Alessandra Pires

Reproduksjon og utviklingsbiologi
55238500

Signe Plagemann

Materiell og fiskehelselaboratorier
48258026

Benjamin Planque

Økosystemprosesser
48893043

Michael Poltermann

Sjøpattedyr
47466941

Rocio Castano Primo

Norsk marint datasenter
55238500