Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 25: Fordelinga av lus på modellfisk i tidsrommet 2012 - 2019. Berekninga er basert på fisk frå alle elvene i området. Boks viser antal lus på 25-75% av fisken, strekar 5-95%. Orange linjer viser median antal lus på fisken. Dei stipla linjene viser dei antatte tålegrensene for 20% og 100% dødelegheit.
Figur tmpxR6rbf_html_5166640a58b0569f.png