Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.1 Størrelsen av pelagiske organismer relatert til mye brukte begreper for klassifisering av bl.a. virus, bakterier, planteplankton, dyreplankton og nekton. Merk at de ulike organismegruppene er allokert til sine mest korrekte størrelsesspekter. Tilpasset fra Sieburth mfl. (1978).
4.1.png