Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.10 Årlig netto primærproduksjon langs tre transekter som krysser utredningssområdet. Modifisert fra Børsheim mfl. 2014. Overflatetemperatur (Sea Surface Temperature, SST) i mai fra satellittdata som ºC.
4.10.png