Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.16 Planktonets arts/slekts-sammensetning i tre dybdestrata (500-0, 1000-500, 1600-1000m) ved “Stasjon M” (se geografisk posisjon i forgående figur) eksemplifisert ved data fra januar og juni 1998. Januar dataene er basert på prøver fra 2 dybdeprofiler med Multinet, mens juni dataene er basert på kun én prøve. Merk at det ikke ble tatt prøver dypere enn 1000 m i juni – denne del-figuren må derfor ikke oppfattes som en presentasjon av manglende artsforekomster. Artsantallene er gitt på loge-skala.
4.16.png