Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6.2 Representanter for noen av bardehvalarterne med nåværende eller historisk forekomst i Norskehavet: Øverst t.v. typisk observasjon av vågehval. I motsetning til de større bardehvalene viser vågehvalen sjeldent tydelig blåst (foto: Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet); øverst t.h. blåhval i Norskehavet i startfasen av et blåst. Ved full «utblåsing» kan blåhvalblåsten bli rundt 10 meter høy og vil da typisk ha form som en enkel slank søyle, selv om den kommer fra to tettsittende «nesebor» kalt blåsthull. (foto: Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet), nederst t.v. beitende knølhvaler med halsfolder, som er typiske for hvaler i finnhvalfamilien (foto: Kjell-Arne Fagerheim, Havforskningsinstituttet), nederst t.h. nordkaperen «Porter» fotografert i Kvænangen etter vandring fra østsiden av USA. Den tydelig todelte blåsten er typisk for retthvalene (foto: Karl-Otto Jacobsen).
Corr Fig. 6.2.2..png