Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.8 Stasjoner som inngår i forskningstokt for området (ikke alle stasjoner brukes hvert år): EggaNor (øverst til venstre), EggaSør (øverst til høyre) og Dyphavstoktet (nederst til venstre), samt Prøver fra 2020 (Referanseflåten, Kommersielle prøver, Fiskerisampling, Kystvakt, Møreforskning og Prøvebåt) (nederst til høyre).
Fisk 9.png