Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.6 a) Anomali av havnivå med strømvektorer 2. Mars 2020. Virvler med høyt (lavt) havnivå har antisyklonisk (syklonisk) rotasjon. b) Middel virvel («eddy») kinetisk energi (10-3 m2 s-2) fra altimetri data (2010-2020).
Screen Shot 2021-10-01 at 13.33.56.png