Gå til hovedinnhold

Figur

2.12 Månedlig vertikalprofiler for temperatur, saltholdighet og tetthet i vestlig del av Lofotenbassenget langs med Mohnsryggen.
Screen Shot 2021-10-01 at 13.39.03.png