Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.13 Temperatur (°C) og saltholdighet i kjernen av det innstrømmende Atlanterhavsvannet på Svinøysnittet (nordvest fra Stad, ca. 63°N, 3°Ø, se også figur 3.2 for lokalisering av snittet). 1 og 5 årsmiddel er vist.
Screen Shot 2021-10-02 at 11.54.20.png