Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.15 Tetthetsgradient i 300 m dyp. Større gradient er skarpere front.
Screen Shot 2021-10-03 at 21.45.20.png