Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4.23 Vertikal fordeling av biomasse (tørrvekt, g m-3) for pelagiske reker, basert på aritmetisk gjennomsnitt av MOCNESS-prøver tatt i Norskehavet.
Screen Shot 2021-10-03 at 23.38.54.png